Rollen Weerwolven van Wakkerdam en Uitbreidingen

Vind hier algemene forumregels en uitleg over de verschillende rollen
Gesloten
Gebruikersavatar
Hugo
Priester
Berichten: 1218
Lid geworden op: 19 jun 2019, 22:54
Locatie: Utrecht
Favoriete Weerwolfrol: Heks

Rollen Weerwolven van Wakkerdam en Uitbreidingen

Bericht door Hugo »

Weerwolven van Wakkerdam - Basisspel

Het ingeslapen dorpje Wakkerdam wordt sinds enige tijd belaagd door weerwolven! Elke nacht veranderen bepaalde bewoners van het gehucht in mensverslindende wolven, die afschuwelijke moorden plegen... Moorden, die het daglicht niet kunnen verdragen...
Wat pas nog een eeuwenoude legende was, is plotseling op onverklaarbare wijze brute realiteit geworden! Jullie dorpelingen zullen je moeten verenigen om je van deze plaag te ontdoen, en zo te zorgen, dat minstens enkelen van jullie dit griezelige avontuur overleven!

Rollen
Gewone Burger
Afbeelding
Gewone Burgers hebben geen bijzondere gaven. Hun enige wapens zijn het vermogen om het gedrag van andere burgers te analyseren en zodoende weerwolven te identificeren, en overtuigingskracht, die nodig is om te voorkomen dat een onschuldige burger veroordeeld wordt.

Weerwolf
Afbeelding
Iedere nacht verslinden de Weerwolven een Burger. Overdag proberen zij hun nachtelijke gedaante te verbergen en zo aan de wraak van de dorpelingen te ontsnappen.

Cupido
Afbeelding
Door zijn beroemde pijlen af te schieten, kan Cupido ervoor zorgen dat twee spelers van zijn keuze voor altijd verliefd op elkaar zijn. In de eerste nacht mag Cupido twee spelers aanwijzen. Cupido mag zichzelf als één van de geliefden aanwijzen. De twee geliefden weten van elkaar dat ze verliefd zijn (maar kennen elkaars rol niet).
-Als één van de geliefden omkomt, sterft de ander direct uit liefdesverdriet.
-Zij mogen niet op elkaar stemmen, zelfs niet om de andere spelers te misleiden.
Opgelet: Indien de ene geliefde een burger is en de andere een weerwolf, verandert het doel van het spel voor hen. Om in vrede te kunnen leven en zichzelf te beschermen, moeten ze binnen het kader van de spelregels alle andere spelers elimineren.

Dief
Afbeelding
Als de Dief in het spel zit, worden twee extra kaarten "Gewone Burger" aan de stapel toegevoegd voor het verdelen.
Na het delen van de kaarten worden de twee overgebleven kaarten gedekt op tafel gelegd. Gedurende de eerste nacht mag de Dief beide kaarten bekijken. Als hij dat wil, mag hij zijn kaart met één van de andere kaarten omruilen. Als beide kaarten Weerwolven zijn, is hij verplicht om zijn kaart voor één van de Weerwolven om te ruilen. Vanaf nu speelt de Dief tot het spel is afgelopen dit karakter. Als de Dief niet ruilt, verandert hij in een Gewone Burger.

Heks
Afbeelding
De Heks kan twee buitengewoon potente toverdrankjes brouwen:
-een levenselixir, waarmee een dode speler tot leven geroepen kan worden;
-een vergif, waarmee een speler 's nachts vermoord kan worden.
De heks mag beide toverdranken in dezelfde nacht toedienen. Dit kan betekenen, dat er de volgende morgen géén, één, of twee doden te betreuren zijn. De heks mag de drankjes zelf innemen, en zichzelf dus helen.

Jager
Afbeelding
Als de Jager sterft, heeft hij nog een kleine verrassing. Hij mag, voordat hij de geest geeft, terugslaan door onmiddellijk een andere speler te elimineren. De Jager mag ook in de lucht schieten, en niemand vermoorden. De keuze van de Jager moet gemaakt worden zonder voorafgaande discussie door de andere spelers.

Ziener
Afbeelding
Elke nacht kan zij door haar gave het kaartje van één andere speler bekijken. Zij zou de andere burgers moeten helpen, maar discreet blijven om te voorkomen dat zij door de weerwolven geïdentificeerd wordt

Extra Rol
Burgemeester
Afbeelding
De burgemeester wordt door een speciale algemene stemming gekozen, aan het begin van het spel. De kaart van de burgemeester wordt aan de gekozen speler gegeven. De gekozen speler mag de benoeming niet weigeren. Het kan voorkomen, dat de burgemeester een weerwolf is!
Vanaf nu telt de stem van de burgemeester dubbel. Als de stemmen staken, heeft de Burgemeester de doorslaggevende stem. Als de burgemeester sterft, benoemt hij (terwijl hij zijn laatste ademtocht uitblaast) een opvolger.

Speleinde en Overwinning
Het spel eindigt als er alleen nog Wolven over zijn, of alle Wolven uitgeschakeld zijn.
- De Burgers winnen als alle Wolven uitgeschakeld zijn
- De Weerwolven winnen als er alleen nog Weerwolven in het spel zitten
- De Geliefden winnen, als het stelletje bestaat uit één Burger en één Wolf, alleen als ze samen als laatsten overblijven

Volle Maan in Wakkerdam - Uitbreiding
De eerste uitbreiding van Weerwolven van Wakkerdam bevat negen varianten voor het spel, en vijf nieuwe rollen. Hier worden alleen de nieuwe rollen uitgelegd. De varianten zullen door je spelleider, als ze gebruikt worden, uitgelegd worden.

Nieuwe Rollen
Dorpsgek
Afbeelding
Als het dorp de Dorpsgek als schuldige aanwijst, wordt zijn rol bekend gemaakt. De dorpsbewoners erkennen direct hun fout en draaien hun beslissing terug. De Dorpsgek mag gewoon verder spelen, maar heeft geen stemrecht meer. Want zeg zelf, wat betekent nou de stem van een idioot? In deze ronde wordt niet opnieuw gestemd.

Dorpsoudste
Afbeelding
Als de Weerwolven de Dorpsoudste voor de eerste keer aanwijzen, sterft hij niet. Pas als de Weerwolven hem nog een keer aanwijzen, wordt de Dorpsoudste geëlimineerd.
De Dorpsoudste wordt wel direct geëlimineerd als hij door de Burgers als schuldige wordt aangewezen, als hij een vergif van de Heks krijgt of als de Jager op hem schiet. Van verdriet over het doden van een zo vooraanstaand heerschap verliezen alle dorpsbewoners echter direct al hun bijzondere eigenschappen.

Fluitspeler
Afbeelding
Elke nacht kiest de Fluitspeler twee spelers, en betovert deze. De Fluitspeler mag zichzelf niet betoveren. De nieuw betoverde spelers worden hiervan op de hoogte gebracht en weten van elkaar dat ze betoverd zijn. Ze houden al hun speciale eigenschappen. De betovering van een geliefde gaat niet automatisch over op de andere geliefde.
Op het moment dat er geen speler meer is die niet betoverd is, wint de Fluitspeler alleen.

Genezer
Afbeelding
De Genezer kiest elke nacht een speler. Deze speler is, uitsluitend de aankomende nacht, tegen de Weerwolven beschermd. Zelfs als hij door de Weerwolven aangewezen wordt, blijft hij in het spel. De Genezer heeft het recht zichzelf te beschermen, maar mag niet in twee opeenvolgende nachten dezelfde speler kiezen.

Zondebok
Afbeelding
Als het stemmen van de dorpsbewoners met een gelijke stand eindigt, wordt de Zondebok geëlimineerd (in plaats van de betrokken karakters). Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om deze tragische situatie te voorkomen.
Als de Zondebok wordt uitgeschakeld, mag hij éénmalig bepalen wie de volgende dag mag stemmen, en wie niet.

Karakters in Wakkerdam - Uitbreiding

Diep in het woud ligt het dorpje Wakkerdam, dat volgens een middeleeuwse legende zou zijn geteisterd door bloeddorstige wolven. Niemand gelooft nog in dit verhaal: het is ook zo lang geleden...
Maar... de laatste tijd is af en toe weer het onmiskenbare gehuil van wolven gehoord. Erger nog... er is in het bos een wandelaar verdwenen!
Enige tijd later vinden er meer mysterieuze verdwijningen plaats, en er zijn sporen van misdrijven gevonden! De bewoners van Wakkerdam zijn ervan overtuigd geraakt dat er onder hen ogenschijnlijk onschuldige burgers zijn, die in het holst van de nacht in verschrikkelijke weerwolven veranderen! Zij verenigen zich, gesterkt door enkele krachtige figuren uit de streek, met als doel dit abominabele gebroed voor eens en voor altijd uit te roeien!

Nieuwe rollen in het Burgerteam:
Berentemmer
Afbeelding
Iedere morgen, net na de ontdekking van eventuele slachtoffers, krijgt het dorp te horen of de beer van de Berentemmer (Titus genaamd) die ochtend gromt. De beer doet dat, als minimaal één van beide buren van de Berentemmer een Weerwolf is. De spelers die uit het spel zijn, worden hierbij niet meegenomen. Als de Berentemmer zelf Wolf is geworden, door de besmetting van de Oerwolf, gromt de beer elke dag.

Dienstmeisje
Afbeelding
Voordat de rol van de speler met de meeste stemmen na de dag bekend wordt gemaakt, vraagt de spelleider aan het Dienstmeisje of zij met deze persoon van rol wil ruilen. Als zij ja zegt, verliest zij haar huidige rol, maar ontvangt zij in het geheim de rolkaart van de speler met de meeste stemmen. Het Dienstmeisje vervult haar nieuwe rol tot het einde van het spel.
Als het Dienstmeisje één van de geliefden is, mag zij haar gave niet gebruiken.
Als de geëlimineerde speler een speciale functie vervulde (bijvoorbeeld Burgemeester), dan gaat deze niet over op het Dienstmeisje, maar kiest de geëlimineerde speler een opvolger. Als de geëlimineerde speler verliefd, door de Oerwolf besmet of door de Fluitspeler betoverd was, dan is het ex-Dienstmeisje dat niet. Als het ex-Dienstmeisje door de Fluitspeler betoverd was of zelf een speciale functie vervulde, dan verliest zij deze. Als het ex-Dienstmeisje door de Oerwolf besmet was, dan blijft ze dat. Als het ex-Dienstmeisje de Fluitspeler wordt, dan speelt zij verder met de al betoverden (en krijgt ze te horen wie deze zijn).

Dorpse Dorpeling
Afbeelding
Deze kaart toont aan beide zijden een eenvoudige burger. De overige burgers kunnen erop vertrouwen dat de houder van deze kaart een keurig en vertrouwd lid van hun gemeenschap is.

Drie Gebroeders
Afbeelding
In de eerste nacht worden de Drie Gebroeders samen wakker, en herkennen zij elkaar. Zij weten van de anderen dat deze goed zijn.

Twee Gezusters
Afbeelding
In de eerste nacht worden de Twee Gezusters samen wakker, en herkennen zij elkaar. Zij weten van de ander dat deze goed is.

Raadsheer
Afbeelding
Eenmaal per spel mag de Raadsheer beslissen dat er twee opeenvolgende stemmingen zijn, waarbij twee burgers veroordeeld en geëlimineerd worden. Tijdens een dag mag de Raadsheer een van tevoren afgesproken teken geven in het discussietopic, om aan te geven dat hij zijn tweede stemming wil. De Raadsheer spreekt in de eerste nacht met de spelleider dit geheime teken (in tekstvorm, niet té opvallend, ter beoordeling spelleider) af. De tweede stemming volgt direct en zonder discussie.

Ridder
Afbeelding
Als de Ridder wordt opgegeten door de Weerwolven, is hij net als elk ander uit het spel. Hij heeft zijn aanvallers echter ook schade berokkend: van de Weerwolven die de Ridder hebben aangevallen, gaat de dichtsbijzijnde (op volgorde van de spelerslijst, naar beneden) de volgende nacht dood.

Toneelspeler
Afbeelding
Als de Toneelspeler in het spel zit, kiest de spelleider drie rollen met speciale gaven uit (geen Weerwolven), en maakt deze aan alle spelers bekend. Iedere nacht kiest de Toneelspeler één van deze rollen uit, om die deze nacht en aankomende dag te spelen. De gekozen rol wordt daarna uit het spel verwijderd, en dit wordt aan alle spelers bekend gemaakt.

Vos
Afbeelding
De Vos wordt elke nacht wakker en mag een groep van drie spelers kiezen, die naast elkaar zitten op volgorde van de spelerslijst. Als er zich in deze groep minstens één Weerwolf bevindt, dan krijgt de Vos dat te horen, en mag hij zijn gave de volgende nacht nog een keer gebruiken. De Vos krijgt de precieze identiteit van de Weerwolf niet te horen, en hoort ook niet hoeveel Weerwolven zich precies in het groepje bevinden. Als er zich in deze groep géén Weerwolven bevinden, dan krijgt de Vos dat te horen, en verliest hij zijn gave voor de rest van het spel. De rest van het dorp krijgt die ochtend te horen dat de Vos zijn gave is verloren.

Nieuwe rollen in het Weerwolventeam
Grote Boze Wolf
Afbeelding
De Grote Boze Wolf hoort bij de Weerwolven, en wordt elke nacht samen met hen wakker. Zolang er geen Weerwolf, Kleine Wilde of Wolfshond is uitgeschakeld, mag hij daarna, alleen, een tweede slachtoffer maken. Dat mag geen Weerwolf zijn.

Oerwolf
Afbeelding
De Oerwolf hoort bij de Weerwolven, en wordt elke nacht samen met hen wakker. Eén keer in het spel mag de Oerwolf, nadat de Weerwolven hun slachtoffer hebben gekozen, zijn gave gebruiken. Daarmee geeft hij aan dat het gekozen slachtoffer niet opgegeten wordt, maar besmet wordt met lycantropie, en zelf een Weerwolf wordt. De spelleider meldt dit aan degene die besmet is, en deze hoort vanaf dat moment bij de Weerwolven, en doet 's nachts met hen mee. De besmette speler behoudt zijn originele speciale gave, mocht hij deze bezitten.

Wisselende teams
Kleine Wilde
Afbeelding
De Kleine Wilde is een Burger. In de eerste nacht kiest hij één speler als 'voorbeeld'. Als deze speler overlijdt, dan wordt de Kleine Wilde een Weerwolf. Vanaf dat moment hoort hij bij het Weerwolventeam en stemt hij ook 's nachts mee met het slachtoffer. De Kleine Wilde wint mee met de Burgers als zijn voorbeeld nog leeft aan het eind van het spel; anders wint de Kleine Wilde mee met de Weerwolven.

Wolfshond
Afbeelding
De Wolfshond kiest in de eerste nacht of hij een Burger wordt, of een Weerwolf. Als hij Weerwolf wordt, doet hij 's nachts mee met de stemmingen in het Wolvenhol. Anders blijft hij een Gewone Burger. Zijn keuze is onomkeerbaar.

Eigen teams
Engel
Afbeelding
Als de Engel in het spel is, begint men altijd met een dag met overleg en stemming, waarna degene met de meeste stemmen geëlimineerd wordt, waarna de gebruikelijke eerste nacht volgt. Als de Engel erin slaagt deze eerste dag of nacht geëlimineerd te worden, wint de Engel het spel direct. In dat geval is dit spel ten einde, en begint men opnieuw.
Als de Engel de eerste ronde overleeft, wordt hij een Gewone Burger en gaat het spel zonder aanpassingen door.

Sektariër
Afbeelding
Vóór het spel begint verdeelt de spelleider de spelers in twee gelijke groepen, bijvoorbeeld op volgorde van de spelerslijst, geslacht of andere kenmerken. De spelleider maakt deze indeling aan alle spelers bekend. De Sektariër maakt zo deel uit van één van beide groepen. Zijn doel is om alle spelers uit de andere groep te elimineren. Als dat lukt, dan wint hij het spel. Hij heeft verder geen bijzondere gaven.

Witte Weerwolf
Afbeelding
Elke nacht wordt de Witte Weerwolf met de andere Wolven wakker en kiest hij met hen een slachtoffer. Elke tweede nacht mag hij echter privé ook een medewolf uitschakelen, als hij dat wil. De Witte Weerwolf wint als hij als enige over weet te blijven.

Nieuwe rollen die alleen te combineren zijn met Volle Maan
Omroeper
Afbeelding
De Omroeper is een speciale functie, net als de Burgemeester, die naast de normale rol gevoerd kan worden. De Burgemeester kiest een Omroeper, maar mag niet zichzelf kiezen. Voor het spel begint kiest de spelleider een aantal gebeurteniskaarten uit Volle Maan. Iedere ochtend mag de Omroeper één van de kaarten kiezen. De gekozen gebeurtenis wordt dan uitgevoerd. Direct ná de aankondiging van de gebeurtenis kan de Burgemeester ervoor kiezen de Omroeper terug te fluiten, en hem te dwingen een andere kaart te kiezen en deze uit te laten voeren.

Zigeunerin
Afbeelding
De Zigeunerin wordt iedere nacht wakker en mag elke nacht haar gave inzetten. Als zij dit doet, dan kiest de spelleider één van de vijf gebeurteniskaarten 'Spiritisme' uit Volle Maan. De spelleider legt de Zigeunerin de vragen voor. Zij kiest één vraag en mag kiezen wie de volgende ochtend de gekozen vraag gaat stellen. De vraag wordt vervolgens beantwoord door de spelleider. De 'Spiritisme'-kaart wordt niet meer hergebruikt.
In the nights of full moon, if you hear a howling, bar the door. If you don’t hear it, bar the door
anyway.

Gesloten

Terug naar “Regels en Rollen”